LMAB Småland AB den 25 april 2018

Vi hjälper dig från idé till färdig produkt

VI HJÄLPER DIG FRÅN IDÉ TILL FÄRDIG PRODUKT

Behöver du hjälp med att vidareutveckla en befintlig produkt, utveckling av nya produkter, eller anpassa en produkt/komponent för tillverkning?

Vi har kompetensen att ta fram ett underlag snabbt och kostnadseffektivt. Vi kan hela produktutvecklingskedjan – idé, koncept, formgivning, framtagning av ritningar, ekonomi, produktionsanpassning, prototyp, slutprodukt. Du väljer själv vilka av våra tjänster du har behov av - det kan vara hela eller delar av utbudet.© 2018, LMAB